Elnevezés

Debrecen - Epreskerti Általános Iskola tornaterme

Tervezés éve: 
2017
Tervező: 
Barabás Lajos
Nagy Dénes
Tarcsi László
Kelemen Stella
Czirják Róbert

Az Epreskerti Általános Iskola 16 osztállyal működő intézmény, mely jelenleg nem rendelkezik tornateremmel. A tornaórákat a földszinten egy nagyobb alapterületű tantermében tartják meg. Debrecen ezen városrészén nem található jelentősebb fedett sportlétesítmény, ezért a tervezett bővítés az általános iskola zárt térben történő testnevelési igényének biztosításán felül tanítási időn túl lehetőséget biztosít a környék lakóinak a mozgáslehetőségére. Ezen felül - a tervezési programnak megfalalően- meg kell felelnie egy NB I. B típusú kosárlabda előírásait követő edző és mérközéscsarnok előírásaink. A tervezési feladat részeként, a meglévő iskolaépület projektarányos akadálymentesítése szükséges. Az általános iskolából fedett, fűtött téren keresztül, az akadálymentes közlekedés feltételeit biztosítva, megközelíthető a tervezett tornaterem. Az épület földszintjén, a középfolyosó északi részénél csatlakozik a meglévő épületrészhez a bővítés. Ebből adódóan ezen az épületrészen kisebb átalakításokra kerül sor. A folyosó északi végét tűzszakaszhatárolással lezárva a nyaktag által elvett területet a meglévő öltöző és vizesblokk bontásával a tanterem területéhez csatolva alakítottuk ki. Így a földszinten a meglévő tanterem száma nem módosul. A tornaszobára használt terem újra betöltheti tanterem szerepét. A földszint alatti födém részleges bontásával akadálymentes rámpa létesül. A fűtési helyiség korszerűsítés és átalakítás után továbbra is a jelenlegi épületet szolgálja, valamint szerepet kap a bővítmény hőellátásában. A nyaktag csatlakozásánál a homlokzati szakasz bontásra kerül. Az iskola meglévő Epreskert utcai gyalogos bejárata továbbra is főbejáratként értelmezendő. A bővítés során ezt egészítettük ki egy teljesen akadálymentes, az iskola nyitvatartási idején kívül is működtethető új bejárattal, mely a nyagytagban található és az iskolaépület északi homlokzatához csatlakozik. A tervezett nyaktag egyrészt kapcsolódik az iskolaépület magasföldszinti közlekedő teréhez, illetve a tornaterem közlekedőjéhez. A nyaktag egy összekötő épületrész, lépcsők és rámparendszerek kombinációja, amely a meglévő épület és a tervezett épület padlószint magasságbeli különbségeit hivatott áthidalni, miközben egy új bejáratot is nyit az Epreskert utca felé, illetve egybejáratot a belső udvar, a rendezvénytér felé. A tervezett sportlétesítmény elsősorban a 2x8 osztállyal működő Általános Iskola órarend szerinti tornaóráinak biztosít helyszínt. Kategóriáját tekintve ’B’ típusú, a játéktere két részre osztható, a legnagyobb szabad játéktere 26,00 m x 37,60 m. A tornaterem nettó alapterülete: 1026,20 m2. Az épület 2db bejárattal rendelkezik, mindkettő egyaránt biztosít akadálymentes közlekedést a meglévő iskolaépületbe és a tervezett tornacsarnokba. Gyalogosan, személygépkocsival vagy busszal a díszudvarig/rendezvénytérig közelíthető meg, innen gyalogosan a meglévő iskolaépület és a tervezett csarnok között, már fedett téren keresztül jutunk el a főbejárathoz. Az előcsarnok szélfogón keresztül tárul fel, és kapcsolódik akadálymentes módon a meglévő iskolaépülethez, illetve egy közlekedőhöz, amin keresztül a konditerembe jutunk.Az előcsarnokból tárul fel egy közlekedőn keresztül az öltöző blokk, illetve közvetlenül kapcsolódik a tornacsarnokhoz is. Itt található az iskolabüfé és fogyasztótere, illetve a ruhatár. A nyaktaggal egy légtérben megfogalmazott előcsarnok egyszerre funkcionális közlekedőtér, a gyerekek számára pedig zsibongó. Az épület másodlagos bejárata az epreskert utca felől közelíthető meg, elsősorban a gyalogos forgalom számára és az oktatási időn kívüli nyitva tartás biztosítására. A bejárat feltárhatóságát nagy mértékben növelné, ha kapcsolódhatna az Epreskert utca és Mikepércsi utca között húzódó szervizúthoz. Itt külön parkolók alakíthatók ki, a terepviszonyok szerint, külön terepalakítás nélkül. A meglévő iskolaépület magastetős tömegéhez történő csatlakozás egy közbeiktatott épületrész-nyaktag közreműködésével történik. Ezzel egyrészt létrejöhet a kis felületen történő csatlakozás, másrészt a két jelentősebb tömeg viszonyát is képes rendezni, mindamellett, hogy uj feltárással és akadálymentesített közlekedőrendszerével funkcionálisan is központi helyet foglal el. A bővítmény kiszolgáló helyiségei a nyaktaghoz csatlakozva „L” alakban ölelik át a tornacsarnok dobozként magasodó tömegét, hogy annak az iskolaudvar felőli két tömegét sterilen, szabadon hagyják. Így az épületek által kijelölt helyek mind egyértelműen definiálhatók. A tornacsarnok épülete fehér szendvicspanelokkal burkolt, tömegéhez képest könnyed kubus, míg a körülölelő kiszolgáló épületrészek vakolt felületűek. A csarnok udvar felé forduló tömegén az iskolaudvarral történő kapcsolatteremtés okán lábüveget használtunk, így a külső és belső tér mozgása párbeszédbe kerül. Az erre a részre forduló tömeg pedig kijelöli az iskolaudvaron belül a rendezvénytér területét. A koncepció kialakítása során fontos adottság volt még a meglévő kültéri műfüves sportpálya helyzete. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy az öltözők kiszolgáló közlekedője minél közvetlenebb módon kapcsolódhasson a kültéri sport helyszíneihez. Ezzel egy funkcionális folytonosságot teremtve az azonos, illetve hasonló használatú  terek között. Ezzel együtt noha egységes játszó- és sportudvar alakult ki, mégis ezek a funkciók árnyaltan elkülönülnek.