Elnevezés

Debrecen - Szepességi utca 51.

Tervezés éve: 
2017
Építés éve: 
2017
Tervező: 
Barabás Lajos
Nagy Dénes
Tarcsi László
Kelem Stella
Czirják Róbert

A Szepességi utca a történelmi belváros egy jelentős területét alkotja, környezetében a még fellelhető és már eltűnt emlékekkel.

A környék ezen struktúrájának kialakulásával a XVIII. század első feléből a haditérképek szerint az épület hézagosan, zártsorúan egyetlen téglatömbként helyezkedik el a telek északi oldalán. A XIX. század II. felében készült felmérések szerint már a jelenlegi utcafronti tömb jól kivehető. Az udvarról két bejárat vezet a földszintre. Mindkettő a főfunkciókat körbeölelő boltozattal fedett térbe vezet. Az utcafronti tömeg két nagyméretű szobát rejt, míg a hátrafutó tömb kiszolgáló helyiségek és további szobák sorát fűzi.

A tulajdonos az épület megannyi értékének megőrzése mellett egy mai értelemben vett átalakítással továbbra is lakóépületként kívánja használni a házat. A földszint tereit egyben tartva, sőt az idők során aprózódott funkciók egybefogásával impozáns lakótereket kíván kialakítani.

A tervezői koncepció ilyen találkozása a megrendelői igényekkel, ahol az aprózódás mentes nagy terek létrehozása a cél, mindenképpen szerencsés összhang.

Az udvar, annak méretéhez alkalmazkodva, komplex kis egység. A jelenleg teljes egészében burkolt terület a hajdani kocsiforduló képéből merített körkörös struktúra áthatása a tervezett terasszal, melynek középpontját nagylombú fával (platánnal) erősítjük.