Elnevezés

Debrecen - WHITE BOX

Tervezés éve: 
2016
Építés éve: 
2017
Tervező: 
Barabás Lajos
Nagy Dénes
Tarcsi László
Kelemen Stella
Czirják Róbert

A telek formája és kiterjedése valamilyen szinten determinálja a tervezési folyamatot. Kialakult csapások, átvágások melyek nem a feltétlenül a kijelölt burkolt járdán keresztül folynak kijelölnek egy közlekedési hálórendszert, mely a megközelítések, bejáratok helyét adják.

Az épület funkcionális szempontból összetett. A földszinten kialakításra kerülnek a kereskedelmi egységek, melyek külön-külön megközelítést kapnak. A sport és wellness emeleti funkciósora valamint a II. emeleti irodák az épület nyugati oldalán, ellenőrzött bejáraton keresztül közelíthetők meg.

Az I. emelet sporttereit (spinning, konditerem) wellness egészíti ki, valamint szolgáltatásként fodrászat kozmetika társul. ezen a szinten találhatók az öltözők, vizesblokkok. A II. emelet helyiségeit irodák alkotják, melyek kiegészülnek az egész épület számára használható tetőterasszal. A különböző funkciók rendszerét, a tömeg formálását egyrészt a telek kiterjedése, másrészt az összefüggő funkciók rendszere határozza meg. Ilyen módon az épület 3 nagy tömbre tagolódik, melyeket egy határozott vonalú, az egész házon végighúzódó közlekedővonal hasít fel és kapcsol össze. A panelházakhoz közelebb eső északi épülettömeg emelkedik egy szinttel a többi fölé alkalmazkodva azokhoz, illetve némiképp intimebb lehetőséget adva funkcióknak.