Elnevezés

Zenepavilon

Tervezés éve: 
2016
Tervező: 
Barabás Lajos
Tarcsi László
Czirják Róbert

1938-39-ben épült zenepavilon a jelenlegi Református Gimnázium – eredetileg Gazdasági Akadémia – és a mostani Püspöki hivatal közé ékelődött.

Jellemzően nyitott, oszloprendekkel határolt tömege erősen archaizáló külsőt kölcsönöz. Ezen arányrendszerbe csupán a ballaszteres korlátsor teremt disszonanciát, mely mára csak nyomokban található meg az épületen.

Az idők során a kiállításhoz készült lépcsőépítmény eltűnt és az iskola udvara felőli homlokzat tömören lezáródott. Megszűnt a transzparencia, légiesség, az átfúvó szél, de talán legfontosabb, hogy megszűnt a Füvészkert utca és a Déri tér közötti vizuális kapcsolat. Az oszlopok között- mögött elhelyezett teljes magasságú biztonsági üvegtáblák lehetőséget adnak az épület védelmének, betekintést engednek, meghagyják az architektúráját és vizuális kapcsolatot teremtenek a Fűvészkert utca és a Déri tér között.

Fontosnak érezzük, hogy a pavilon és annak néző-hallgató tere szervesen kapcsolódjon a Déri tér szövetébe, finom geometriai rendszerébe. A mellékelt rajzok alapján a épülettel szembeni „sövény-karéjt” megtükrözve, az ágyást igényes kőburkolattal ellátva egy olyan térbővület jön létre, mely szervesen kapcsolódik a zenepavilonhoz, arra fókuszál és egyben szervesen kapcsolja a tér szövetébe, rendszerébe.